Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa


De Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa mag worden beschouwd als de oudste internationale, pluralistische parlementaire assemblee samengesteld uit democratisch verkozen volksvertegenwoordigers.

Het is één van de twee statutaire organen van de Raad van Europa - opgericht op basis van het Verdrag van Londen op 5 mei 1949 -, die beschikt over een Comité van Ministers (het beslissende en uitvoerende orgaan, samengesteld uit de ministers van Buitenlandse zaken van alle lidstaten) en een Parlementaire Assemblee (het beraadslagende orgaan, dat de politieke krachten van de lidstaten vertegenwoordigt).

De belangrijkste doelstellingen van de Raad van Europa zijn de volgende:

De Raad van Europa, met initieel 10 leden waaronder België, telt momenteel 47 lidstaten, waaronder alle landen van de Europese Unie. Enkel die landen die voldoen aan de toetredingsvoorwaarden, namelijk de eerbiediging van de mensenrechten, de democratische beginselen en de rechtsstaat, kunnen lid worden van de Raad van Europa.

Meer informatie

Verslagen

Samenstelling van de delegatie :


Voorzitter van de delegatie
Rik Daems (Open VLD)
Ondervoorzitters van de delegatie
Christophe Lacroix (PS)
Daphné Dumery (N-VA)
Senaat Kamer
Vertegenwoordigers Vertegenwoordigers
Piet De Bruyn (N-VA) Daphné Dumery (N-VA)
Christophe Lacroix (PS) Philippe Blanchart (PS)
Olivier Destrebecq (MR) Damien Thiéry (MR)
  Stefaan Vercamer (CD&V)
Plaatsvervangers Plaatsvervangers
Andries Gryffroy (N-VA) Kristien Van Vaerenbergh (N-VA)
Sabine de Bethune (CD&V) Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD)
Petra De Sutter (Ecolo-Groen) Dirk Van der Maelen (sp.a)
Rik Daems (Open VLD)