Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad

De term Benelux staat niet alleen voor een geografische cluster tussen België, Nederland en Luxemburg. Benelux staat ook voor politieke en ambtelijke samenwerking tussen deze drie landen. Die samenwerking startte in 1944 voor de wegwerking van de grensbelemmeringen en de realisatie van het vrij verkeer van personen, goederen en diensten tussen de drie landen.


De Benelux Economische Unie telt in haar structuren ook een parlementair instituut: de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad, het zogenaamde Beneluxparlement, opgericht door de Conventie ondertekend door België, Nederland en Luxemburg op 5 november 1955.

Het Benelux parlement is samengesteld uit 49 leden van de parlementen van de drie lidstaten:

Sedert 1995 zijn de activiteiten van de Benelux vooral gericht op grensoverschrijdende samenwerking, de interne markt en economische samenwerking, cultuur, onderzoek en onderwijs, evenals het vrije verkeer van personen. De drie lidstaten plegen ook overleg over Europese aangelegenheden.

De Raad beschikt over een vast secretariaat, dat zetelt in het Paleis der Natie - de zetel van het Belgisch Federaal Parlement - in Brussel.

De heer Jack Biskop is voorzitter, de ondervoorzitters zijn de heer Bart Tommelein en de heer Roger Negri.