Institutioneel nieuws

De Zesde Staatshervorming heeft het institutionele landschap ingrijpend veranderd. De verschillende overheden in ons land maken gebruik van hun nieuwe bevoegdheden. Deze rubriek houdt u op de hoogte van nieuwigheden op het institutionele vlak en biedt u een overzicht van relevante wetgevende initiatieven, arresten van het Grondwettelijk Hof en adviezen van de Raad van State.
29/11/2017
 • Franse Gemeenschap maakt gebruik van haar constitutieve autonomie
14/11/2017
 • Primeur : gezamenlijk decreet aangenomen
28/06/2017
 • Asymmetrische samenwerkingsakkoorden
16/05/2017
 • Gezamenlijke decreten
 • Nieuw onteigeningsdecreet in Vlaanderen
24/03/2017
17/03/2017
 • Instemmingen met het “Klimaatakkoord”
 • Vlaams Gewest vult nieuwe sociale bevoegdheden in
 • Inburgeringstraject voor nieuwkomers: Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie bevoegd
8/03/2017
15/02/2017
 • Gewestbelasting op bijgebouwen federaal parlement mag blijven
 • Decreet Waals Gewest mag geen gemeenschapsaangelegenheden bevatten
 • Klimaatverdrag Parijs goedgekeurd
06/02/2017
 • Constitutieve autonomie Duitstalige Gemeenschap
 • Gevolgen van ongrondwettige bepalingen na prejudiciële vraag