Colloquia en studiedagen


27 januari 2017 Colloquium "Vruchtafdrijving uit het strafwetboek : Waarom ? Hoe ?"
6 december 2016 Colloquium "Dertig jaar wet op het dierenwelzijn in België" - Handelingen - Programma - Video
29 november 2016 Colloquium "De inzet van een duurzame en succesvolle energietransitie" - Handelingen - Programma
28 oktober 2016 Colloquium “Jongeren in de bres voor het klimaat | Leerpraktijken voor een duurzame ontwikkeling?
18 oktober 2016 Symposium "Op weg naar de best mogelijke spirituele zorg in de gezondheids- en welzijnszorg"
17 oktober 2016 Colloquium "De impact van de nieuwe technologieën op onze privacy en de gegevensbescherming: wat staat er op het spel?" - Programma - Handelingen - Video
10 juni 2016 Colloquium “De bevoegdheden van de gewesten
31 mei 2016 Colloquium "Belg worden: geschiedenis van de Belgische nationaliteitsverwerving sinds 1830" - Video
24 februari 2016 Colloquium "High Level Conference Global Infrastructure Investment Strategy : Integrated All-Stakeholder Road to Profitability and Peace"
23 februari 2016 Colloquium “Grondwet: onpartijdigheid en stelsel van rechten en vrijheden”
Foto's - Programma - Verslag
Presentaties: Jurgen Slembrouck (.pdf) - Julien Pieret (.pdf)
8-9 oktober 2015 AWEPA-seminarie over vrede, veiligheid en duurzame ontwikkeling - Toespraak
22 september 2015 Colloquium “Representatieve democratie: op weg naar het eind van een model? Diagnose en remediëring
Clips
Verslag
Meer info
Programma
Sprekersfiches
12 juni 2015 Colloquium en tentoonstelling: ‘Belgische vluchtelingen in Zwitserland tijdens WOI’ - Programma (.pdf)
12 maart 2015 Colloquium "Wat is de plaats van de Duitstalige Gemeenschap in het Federale België?" - Video
3 maart 2015 Colloquium: « Welke toekomst voor het wetenschappelijk onderzoek in België? »
9 oktober 2014 Studiedag 'Palliatieve en ondersteunende zorg: ook voor ongeneeslijke ziektes?'
13 maart 2014 Conferentie met François Englert: « Van een boson tot het Universum, van elementair deeltje tot satelliet »
Persbericht
Foto's
Toespraak van François Englert
Presentatie van Jean-Marie Frère
Presentatie van Catherine De Clercq
Presentatie van Thomas Hertog
21 februari 2014 Colloquium: "Fracture numérique"
16 december 2013 Symposium van de VVJ/AVBB
26 november 2013 JUMP – 'Mentoring for Succes'
25 november 2013 Colloquium 50-jarig jubileum VIRA (Vereniging voor Internationale relaties)
14 november 2013 Colloquium 'Vrouwelijke genitale verminking en asiel in het licht van de recente ontwikkelingen in het internationaal recht: het voorbeeld van Guinee'
7-8 november 2013 IPEX National Correspondents Meeting
18 oktober 2013 Colloquium 'Armoedebestrijding'
13-14-15 oktober 2013 15de Europese interparlementaire ruimtevaartconferentie (EISC)
3 juni 2013 Conferentie "Het geweld tegen vrouwen"
14 mei 2013 Conferentie "Basic Education for Change"
7 mei 2013 Bezoek van een Braziliaanse delegatie onder leiding van dhr Jorge VIANA, Ondervoorzitter van de Braziliaanse Senaat - Powerpoint presentaties: 01 - 02
25 april 2013 Symposium rond het thema "Evidence Based Medicine (EBM) als richtlijn in de beoordeling van (alternatieve) geneeswijzen"
24-25 maart 2013 15de Europese Interparlementaire Ruimtevaartconferentie
18 maart 2013 Congres Orde van Vlaamse Balies & Avocats.be
14 maart 2013 Studiedag "THE FUTURE WE WANT FOR ALL" - Programma (.pdf)
8 maart 2013 Internationale Vrouwendag - Colloquium over seksueel geweld: " STOP verkrachting ! " - Video - Verslag
26 november 2012 Symposium "Voorbij het BBP, wetenschappelijke inzichten en beleidsmogelijkheden in België"
11 november 2012 Slotceremonie G1000
9 november 2012 Conferentie ELA (2nd World Conference on the Right to Education)
16 oktober 2012 Colloquium 'Armoedebestrijding'
22 mei 2012 Colloquium Biobanken
3-4 mei 2012 Colloquium “Peace needs a woman touch”
7 maart 2012 Internationale dag van de Vrouw: "Vrouwen en Politie" - Verslag van het debat (.pdf, 275 Kb)
14 oktober 2011 Colloquium 'Armoedebestrijding'
25 februari 2011 Colloquium ”Technologie: de oplossing voor de digitale kloof?
29 november 2010 Seminarie 'Etnische zuiveringen in Europa in de 20ste eeuw'
15 oktober 2010 Colloquium 'Armoedebestrijding'
6 oktober 2010 50-jarig bestaan van het “Répertoire Notarial
27 april 2010 De Economische Partnerschapsakkoorden en de gevolgen voor de volksgezondheid
27 november 2009 Colloquium 'Voor de wetenschap en voor het land' in aanwezigheid van Prinses Astrid
27 november 2009 Colloquium : Internationaal Pact betreffende de economische, sociale en culturele rechten
25 november 2009 Studiedag: Archief en Democratie
16 oktober 2009 Colloquium: bestrijding van de armoede
18 mei 2009 De strijd tegen aids: Colloquium in aanwezigheid van Prinses Mathilde en Peter Piot, voormalige uitvoerend directeur van UNAIDS (Verslag - .pdf, 316 Kb)
30 maart 2009 Colloquium over de vergelijkende studie van de Belgische en de Bulgaarse grondwet
8 december 2008 Colloquium "de eeuw van Lemkin"
18 maart 2008 Colloquium 'Armoede en technologie'
19 april 2007 De gezondheid van vrouwen in België: waarom geen federale cel?
18 april 2007 Studiedag over de beveiliging van het economisch en wetenschappelijk potentieel
28 maart 2007 Rechten van de patiënt
9 maart 2007 Digitale kloof
8 maart 2007 Internationale vrouwendag
6 février 2007 "Congo-dag" in de Senaat
19 december 2006 België in de VN-Veiligheidsraad 2007-2008
1 december 2006 Colloquium: 20 jaar dierenbescherming en dierenwelzijn
27-28 november 2006 Derde internationale parlementaire conferentie in de strijd tegen het terrorisme
27 november 2006 Seminarie "Begrotingshulp: geen wondermiddel, geen blanco cheque"
22 september 2006 Vijftig jaar Albanese immigratie in België
18 mei 2006 colloquium over “Microfinanciering
2 mei 2006 Colloquium Van de Aarde tot de Mens Het landbouwkundig onderzoek en de ontwikkelingssamenwerking
26 april 2006 Colloquium inzake ruimterecht
25 april 2006 Afrika Malaria Dag
18 en 19 april 2006 OVSE-conferentie "Veiligheid in Europa en Risicomanagement" + joint declaration eng - rus
14 maart 2006 Duurzame ontwikkeling inschrijven in de Grondwet ?
17 januari 2006 Studiedag : Milieu en chronische aandoeningen
6 & 7 december 2005 De digitale revolutie Auteursrechten in een geglobaliseerde wereld
5 oktober 2005 Gelijkheid van kansen 10 jaar na de vrouwenconferentie van Peking
& Vergrijzing van de bevolking: Plaats en rol van de vrouw
4 oktober 2005 De grondwet, verleden heden en toekomst
16 september 2005 De democratische controle op de inlichtingendiensten in Europa
12 juli 2005 Hoe komen terroristenlijsten tot stand en wat wordt ermee gedaan ?
3 juni 2005 Evolutie naar de E-maatschappij
17 mei 2005 De rol van internationale organisaties in de strijd tegen het terrorisme
9 mei 2005 Dubbele nationaliteit
26 april 2005 Naar een definitief statuut voor Kosovo
15 maart 2005 Interparlementair colloquium over « Nationale mechanismen om de interetnische, interculturele en interreligieuze stabiliteit en harmonie te stimuleren »
25 en 26 oktober 2004 Colloquium over de regularisatie van het recht, in de strijd tegen het internationaal terrorisme en de harmonisatie van de nationale wetgevingen
22 oktober 2004 Tweehonderd jaar Burgerlijk Wetboek
31 januari 2003 Naar een nieuw wetboek van strafprocesrecht.
10 januari 2003 De restitutie van culturele goederen: welke rol voor Belgïe?
18 oktober 2002 Adviesaanvragen van wetgevende vergaderingen aan de afdeling wetgeving van de Raad van State.
30-31 mei 2002 Digitalisering van parlementaire informatie en archief.
14 januari 2002 Parlementair Internet forum - ISPA
13 november 2001 European Senates - The Senates and the Quality of Legislation
Sénats d'Europe - Les Sénats et la qualité de la législation
  • Verslag in het Engels (html of pdf)
  • Verslag in het Frans ( html of pdf)
12 november 2001 Welke hervorming voor de Senaat? Suggesties van achttien grondwetsspecialisten
6-7 november 2001 The Parliamentary Dimension of the European Security and Defence Policy -ESDP
La dimension parlementaire de la politique européenne de sécurité et de défense - PESD
  • Verslag in het Engels en het Frans (html of pdf)
2-3 juli 2001 La politique européenne de sécurité et de défense - PESD
The European Security and Defence Policy - ESDP
  • Verslag in het Engels en het Frans (html of pdf)
29 juni 2001 Mensenhandel en prostitutie - Een krachtig optreden
22 juni 2001 De rechten van slachtoffers - stand van zaken en ontwikkelingen
20 juni 2001 De finaliteiten van de Europese Unie
7 maart 2001 Het Verdrag van Nice en de grenzen van Europa
29 maart 2000 De toepassing van het Verdrag van Den Haag betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen