Archief

De sectie Archivering en Historiografie heeft tot doel de geschiedenis van de Senaat te documenteren en bekend te maken door medewerking aan publicaties, activiteiten en het toegankelijk maken van archiefbronnen. In die context beheert de sectie het historische en het administratieve archief van de Senaat.

Bij de sectie Archivering en Historiografie kan u met vragen over volgende onderwerpen terecht:

  • de historiek van de Senaat, zijn leden en hun activiteiten van 1830 tot heden;
  • inzage in de historische archieven van de Senaat;
  • inzage in persoonsarchieven van bepaalde Senatoren;
  • historisch fotomateriaal van de Senaat als instelling en zijn leden.

Praktische inlichtingen

Sectie Archivering en Historiografie

Belgische Senaat
Paleis der Natie
1009 Brussel
België

Tel.: 00 32 2 501 70 77
Fax: 00 32 2 501 72 20

E-mail: archief@senate.be


Contactpersoon: Hermione L'Amiral, adjunct-adviseur-archivaris

Openingsuren: na afspraak