Voordrachten en benoemingen

Sinds 25 mei 2014 staat alleen de Kamer van Volksvertegenwoordigers in voor de voordracht of de benoeming van de leden van diverse controle- en adviesorganen (notariaat, embryo's in vitro, euthanasie, zwangerschapsafbreking, Vast Comité I).

De Senaat staat nog in voor de voordracht of de benoeming van de leden van het Grondwettelijk Hof, de Raad van State en de Hoge Raad voor de Justitie.


Voor meer informatie over de benoemings- en voordrachtprocedures, kan u terecht bij dhr. Peter Vercammen tel: 02/501.78.52